Apa Itu Mubah ? Pengertian, Jenis & Contohnya

Mubah adalah sesuatu yang diizinkan dalam hukum Islam, baik diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Mata kuliah ini berkaitan dengan cara pandang Islam terhadap segala hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal-hal ini kemudian akan digunakan untuk membuat keputusan hukum yang benar dan tepat. Mubah sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam.

Jenis - Jenis Mubah

  • Mubah fardu: dilakukan dengan paksa (wajib). Contohnya salat, zakat dan haji.
  • Mubah mandub: dilakukan dengan sengaja. Contohnya solat sunat, sadaqah jariyah dan dzikir.
  • Mubah mubah: boleh dilakukan tapi juga boleh tidak. Contohnya mengerjakan amal ibadah, menjaga etika dan perilaku yang baik, dan berbuat kebaikan.
  • Mubah makruh: tidak diharamkan, tetapi dihindari. Contohnya makan makanan berlemak, tidur berlebihan, dan menonton televisi.

Contoh - Contoh Mubah

  • Menerima dan Menghargai Perbedaan
  • Menghormati Umat Manusia dan Kebebasan Beragama
  • Saling Bersikap Adil dan Mengutamakan Kepentingan Umum
  • Berjuang untuk Penghentian Konflik dan Pemecahan Masalah Secara Damai
  • Persaudaraan Diajarkan Agar Saling Menghormati dan Berikan Layanan yang Adil