Apa Itu Lauh Mahfudz ? Pengertian, Jenis & Contohnya

Lauh Mahfudz (bahasa Arab: لَوح مَحفوظ) adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti “tepi yang terpelihara”. Istilah ini diterapkan pada Al-Qur'an dimana Allah berjanji untuk memelihara dan melindungi versi utuh dari keajaiban ini. Lauh Mahfudz tidak semata-mata berasal dari Al-Qur'an, tetapi juga berlaku untuk seluruh aspek dari agama Islam. Dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, Lauh Mahfudz berarti bahwa semua ayat Al-Qur'an akan dijaga dan dipertahankan dalam bentuk aslinya tanpa sejarah perubahan. Semua ayat Al-Qur'an dianggap tidak hanya lebih tua, tetapi juga lebih kuat dan tak tertandingi daripada semua bentuk perubahan.

Jenis - Jenis Lauh Mahfudz

 • Lauh Mahfudz: Kitab Suci Allah dalam perjanjian lama.
 • Taurat, yang berisi perintah dan hukum-hukum nabi Musa.
 • Zabur, yang berisi syair-syair nabi Daud.
 • Injil, yang berisi kesaksian tentang kehidupan dan karya Yesus.
 • Alquran, yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

Contoh - Contoh Lauh Mahfudz

 • Berbuat baik adalah lebih utama daripada melarang.
 • Kebaikan yang dilakukan dengan sengaja adalah lebih utama daripada kesulitan yang ditolak.
 • Hendaklah kaum muslimin saling berlindung dalam menjaga wajah-wajah dan dalam perkara-perkara keduniawian.
 • Hendaklah orang-orang berbuat adil, terutama dalam perkara-perkara yang diperselisihkan.
 • Hendaklah orang-orang menutup aib orang lain.
 • Hendaklah orang-orang berlaku jujur, bersikap murah hati, berbuat baik kepada orang tua dan menyayangi anak-anak.