Apa Itu Islam ? Pengertian, Jenis & Contohnya

Islam adalah agama monoteistik abrahamik yang berdasarkan Kitab Suci Al-Quran dan Sunnah yang diyakini oleh sebagian besar orang di seluruh dunia sebagai ajaran yang diterima secara langsung dari Tuhan. Dalam Islam, Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan segala sesuatu dan semua yang ada berasal dari-Nya. Orang-orang yang beriman kepada Allah disebut sebagai orang Muslim. Tujuan dasar dari Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan spiritual, mental, dan fisik dalam hidup di dunia dan di akherat. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah telah dirincikan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memberikan petunjuk bagaimana mencapai tujuan tersebut. Islam juga menekankan pentingnya menghormati semua agama dan kepercayaan lain, dan berusaha untuk menjaga hubungan harmonis dengan semua orang.

Jenis - Jenis Islam

 • Islam Sunni
 • Islam Syiah
 • Islam Ahmadi
 • Islam Sufisme
 • Islam Nahdlatul Ulama
 • Islam Ikhwanul Muslimin
 • Islam Liberal

Contoh - Contoh Islam

 • Menyebar kebaikan
 • Beribadah secara khusyu
 • Percaya dan taat kepada Tuhan
 • Berbuat yang baik dan bermanfaat
 • Bersikap dan bertindak adil
 • Perlunya menuntut ilmu pengetahuan
 • Toleransi dan kepedulian terhadap sesama